Aktivitetsplan

Aktivitetsplan 2020

4. august: Styremøte

28 - 30 august: Medlemstreff, Råvatn, Øverbygd, Målselv. 

30 august: Utstilling Råvatn, Målselv. Start tentativt kl 1000. Dommer Per Harald Sivesind

1.september: Jaktprøve åpen separat starter (til 23.desember)

 16 - 19 september: Eliteprøve, Troms

3. november: Styremøte

November: Harejakthelg for medlemmer på Rolla, kommer tilbake med dato.

Jan-feb 2021: Årsmøte