Jakt-Camp

2017

NNHK ser på muligheten for å arrangere jaktcamp høsten 2017, men dette avhenger av terreng, tid og antall hundeførere som kan stille. Det kommer mer info på heimesida og på Facebook om det løser seg.