Møter

Årsmøte 2019

Nord-Norge Harehundklubb kaller inn til Årsmøte lørdag den 9. februar 2019, kl 1400. Møtet vil avholdes på klubbhuset til Målselv JFF ved Sentralskytebanen på Bardufoss. Etter møtet ønsker vi å tilrettelegge for litt sosialt. Det vil det bli anledning til å prøve skytesimulatoren til Målselv JFF, mens vi lager til middag. Klubben bekoster middagen for de frammøtte. Vi ønsker helst at dere melder fra om dere kommer og om dere skal delta på middagen innen 7. februar, slik at vi kan beregne hvor mange vi skal lage middag til. Dette gjøres til Tom Erik Tangen på mail t_tangen@hotmail.com  eller SMS til 99590284

Agenda på Årsmøtet:

·        Innledning,

·        Godkjenning og valg av møteleder og tellekorps

·        Årsberetning

·        Regnskap

·        Aktivitetsplan

·        Budsjett

·        Innkomne saker

·        Valg

Dersom noen av medlemmene ønsker saker behandlet på Årsmøtet, skal dette være styret i hende innen 26. januar 2019.

Vel møtt!